Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Dopisz się do listy!

Dołącz

Reklamy

Licznik odsłon


Znakowane jesiotry i trocie – nagrody za oddanie znaczków!

2016-12-01

Warto pomóc polskim naukowcom w pracy nad śledzeniem tras wędrówek troci i jesiotrów. 

W ramach realizacji programu pn. „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2016 roku”, naukowcy oznakowali znaczkami zewnętrznymi i wypuścili do dorzecza Wisły oraz rzek pomorskich 20 tysięcy smoltów troci wędrownej oraz, do dorzecza Odry, 700 sztuk narybku jesiotra ostronosego. Znakowanie ryb jest kontynuacją prac prowadzonych w poprzednich latach przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Kluczowym elementem programu jest rejestracja informacji o złowionych przez rybaków i wędkarzy znakowanych rybach. Dane te pozwolą oszacować efekty prowadzonych kosztownych zarybień, określić tempo wzrostu ryb oraz dostarczyć informacji o trasach ich wędrówek.

Co powinien zrobić wędkarz po złowieniu takiej ryby?

  • Zanotuj datę i miejsce złowienia,
  • Dokonaj pomiaru długości ciała ryby począwszy od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej,
  • Zapisz masę ciała ryby i jej płeć.
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który pobierzesz na stronie http://mir.gdynia.pl/wp-content/uploads/2016/11/form_zg%C5%82oszeniowy.docx. Formularz można przesłać wraz ze zdjęciem znaczka na adres e-mail: znaczki@mir.gdynia.pl lub wydrukować i przesłać pocztą tradycyjną wraz ze znaczkiem na adres: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Można też skontaktować się z MIR telefonicznie pod numerem 058 735 62 32 w celu ustalenia sposobu odbioru znaczka.
  • Opcjonalnie pobierz nożykiem około 10 łusek powyżej 3 rzędu łusek nad linią naboczną w połowie odległości między płetwą tłuszczową, a płetwą grzbietową. Łuski włóż do koperty i pozostaw do wyschnięcia. Dostarcz kopertę wraz ze znaczkiem ichtiologicznym i opisem.

Uwaga! W przypadku złowienia oznakowanego jesiotra należy ten fakt udokumentować fotografią znaczka z widocznym numerem po czym niezwłocznie wypuścić rybę z powrotem do wody.
Za przekazanie znaczka zostanie wypłacona premia pieniężna oraz będzie przekazany upominek. Wysokość premii uzależniona jest od kompletności przekazanej informacji i wynosi odpowiednio 45 PLN za znaczek wraz z opisem dotyczącym długości oraz masy ciała ryby, daty i miejsca jej połowu lub połowę wartości premii za przekazanie samego znaczka. Ze względu na to iż, premia za zwrot znaczków jest rozumiana jako przychód, osoba ubiegająca się o premię jest zobowiązana przekazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania oraz numer konta bankowego na który ma zostać przekazana kwota za zwrot znaczka. Na koniec roku kalendarzowego zostanie wystawiony PIT-8C i przesłany do osoby przekazującej znaczek.  

źródło: http://mir.gdynia.pl/

 

Komentarze

nowsze
starsze
nowsze
starsze

Twój komentarz został dodany i oczekuje na moderację.

Prosimy o cierpliwość.

Dodaj komentarz

(nie jest podawany do publicznej wiadomości)

---- reklama ----
przynęty na klenie
http://www.AUTOdoc.PL Istnieje możliwość zakupu części zamiennych w niewiarygodnie niskich cenach tutaj